Graus Esade

Creació de la nova campanya d’Esade Business & Law School per als programes de grau. L’objectiu era transmetre al target l’experiència diferencial que suposa estudiar a Esade i fer-los sentir que estan a punt d’iniciar una etapa d’evolució i de transformació personal que sempre recordaran.

Serveis

Concepte transversal

Creativitat

Gràfica

Spot campanya publicitària

Posts Xarxes Socials

La campanya està protagonitzada per estudiants reals d’Esade.

+ Works