Aszende

La creació de la nova web d’Aszende requeria un replantejament gràfic total així com la redacció dels continguts des d’una perspectiva SEOfriendly.

Serveis

Website

Iconografia
Sessió fotogràfica

Gràfica

Redacció de continguts

D’altra banda, es va coordinar i fer una sessió fotogràfica per crear un nou banc d’imatges per a la companyia, algunes de les quals es van utilitzar a la web.

+ Works